Expertiza


DREPT CIVIL


Avocatii firmei noastre detin o bogata experienta in domeniul dreptului civil, urmarind cu interes orice modificare a practicii instantelor judecatoresti sau a doctrinei. Detinem o pregatire sustinuta in aplicarea Noului Cod Civil.

Cele mai importante servicii oferite de firma in domeniul dreptului civil vizeaza:

 • Dreptul de proprietate, revendicari;
 • Uz, uzufruct, abitatie, accesiune, uzucapiune, sevituti, granituri;
 • Partaj si coproprietate;
 • Terenuri si imobile nationalizate;
 • Acte de stare civila;
 • Succesiuni si testamente; donatii;
 • Consultanta si redactare contracte civile;
 • Nulitate, reziliere sau rezolutiune contractuala;
 • Raspundere civila contractuala si delictuala;
 • Publicitate mobiliara si imobiliara, consiliere si formalitati;
 • Garantii personale;
 • Gajuri, privilegii, ipoteci.

Domenii de activitate