Expertiza


CONTECIOS ADMINISTRATIV


Contenciosul administrativ este unul dintre domeniile delicate ale reprezentarii/asistarii in instanta. Rezultatele avocatilor nostri in acest domeniu s-au soldat cu rezultate excelente, atat in procesele sustinute in instantele de contencios de partea autoritatii publice sau a persoanei de drept privat, cat si in raporturile cu autoritatile publice, in cadrul procedurilor prealabile, multe dintre eventualele litigii solutionanadu-se favorabil pe cale amiabila, inainte de a fi deduse judecatii.

Paleta noastra de servicii in acest domeniu vizeaza:

  • Reprezenatrea si consilierea in fata organelor administartiei publice;
  • Consiliere si solutii privind raspunderea administrativa, patrimoniala, disciplinara si contraventionala;
  • Domeniul public si privat al statului; concesiune, inchiriere si dare in administare;
  • Regimul juridic al actelor administrative: anulare/inexistenta, revocare, suspendare, rectificare si reconstituire;
  • Contracte administrative;
  • Actiuni in contencios administartiv; procedura prealabila.

Domenii de activitate