Expertiza


DREPT FINANCIAR-BANCAR


Reprezinta domenii de mare actualitate si larg interes in care noi avem expertiza,  detinand o pondere semnificativa in volumul de munca al societatii noastre. Departamentul este coordonat de Dna. Beatrice Popescu, avocat cu vasta experienta in domeniul dreptului bancar, in care a activat timp de 14 ani ca director la directia juridica a uneia dintre principalele institutii de credit din Romania.

Serviciile noastre vizeaza atat clienti institutii si autoritati publice, dar si clienti privati, persoane juridice. Ariile de activitate cuprind consultanta fiscala generala, reprezentand redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementeaza:  impozitarea societatilor comerciale, taxa pe valoarea adaugata, accizele, impozitul pe venitul nerezidentilor, impozitarea persoanelor fizice, taxe si impozite locale. De asemenea, avem o vasta experienta in serviciile juridice de drept bancar, cu o puternica echipa de avocati provenind din domeniul bancar.

 • Reprezentarea si conciliere – Curtea de Conturi;
 • Control financiar – consultanta;
 • Integrarea monetara;
 • Impozite directe si indirecte;
 • Stingerea obligatiilor bugetare;
 • Impozit pe profit;
 • Impozit  pe venit;
 • Repatrierea profitului;
 • Facilitati fiscale;
 • TVA;
 • Regimuri de taxare speciala pentru zonele defavorizate, investitii straine, majorari de capital
 • Taxe vamale;
 • Accize;
 • Taxe de timbru;
 • Impozitul pe venitul agricol;
 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor;
 • Evaziune fiscala;
 • Consultanta juridica cu privire la contracte de credit;
 • Asistenta privind ipotecile mobiliare si imobiliare, precum si alte tipuri de garantii bancare;
 • Credite sindicalizate;
 • Plati nedatorate;
 • Recuperari bancare (executari silite);
 • Finantari de proiecte;
 • Finantare si securizare/garantare de active;
 • Operatiuni cu fonduri si lichiditati pe piata financiara;
 • Bancruta;
 • Credite pentru export sau investitii;

Domenii de activitate